User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mùa Thu Ở Mỹ (Thơ tranh) & Tám Mươi Năm Tính Sổ (Thơ )
*****
1- Thơ tranh : MÙA THU Ở MỸ (Thanh Hữu Huyền)
4177 1 MuaThuOMyThanhHHuyen Ncali

Designed by Nắng Cali

*****
2- Thơ : TÁM MƯƠI NĂM TÍNH SỔ (Thanh Hữu Huyền)
4177 2 80NamTinhSoThanhHHuyen
Nhân chia đo đếm cái thân già
Bấm chuột số thành thấy nhảy ra :
Quá ít yên bình trên thế lộ
Lại nhiều nguy biến bởi can qua
Tài hèn hoạn lộ không chen nổi
Chữ ít công danh khó lấy đà
Lại chuyện Nam Tào lo uống rượu
Cho nên "Sổ Tử " lọt tên ta !
Thanh Hữu Huyền