User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

4113 HA TrungRhucVeMNVN1965 1966DH ST

Video LS :  Hình Ảnh Chân Thật Nhất Về Miền Nam Việt Nam 1965-66 <DH ST>
Nguồn : Internet.