User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tuổi Xuân & Biển Tình Xuân Thắm & Đừng Em (Video nhạc)
***
1-Video nhạc : TUỔI XUÂN (T:Nguyên Khang - N:Mai Phạm)
4099 1 TuoiXuanMPham
Ca sĩ THỤY KIM

1-Video nhạc : TUỔI XUÂN (T: Nguyên Khang - N: Mai Phạm)
Ca sĩ: Thụy Kim
Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Video: APHUONGFILM AUSTRALIA

***
2- Video nhạc : BIỂN TÌNH XUÂN THẮM (T: Nguyên Khang - N: Mai Phạm)
4099 2 BienTinhXuanThamMP
Thi sĩ NGUYÊN KHANG

2- Video nhạc : BIỂN TÌNH XUÂN THẮM (T: Nguyên Khang - N: Mai Phạm)
Ca sĩ Đoàn Sơn
Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Video: APHUONGFILM AUSTRALIA

***
3- Video nhạc : ĐỪNG EM (T: Nguyên Khang - N: Mai Phạm)
4099 3 DungEmMP
Ca Sĩ ĐOÀN SƠN

3- Video nhạc : ĐỪNG EM (T: Nguyên Khang - N: Mai Phạm)
Ca sĩ Đoàn Sơn
Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Video: APHUONGFILM AUSTRALIA